Till huvudinnehållet

Våtrumsanmälan

Ett GVK-auktoriserat företag är skyldigt att anmäla alla tätskiktsarbeten de utför till GVK med en kopia till sin kund.

Våtrumsanmälan innehåller uppgifter om:

  • Vilket företag som utför arbetet.
  • Vem som är beställare av våtrumsarbetet.
  • Vilken tätskiktsprodukt som används vid arbetet.
  • På vilken adress och vid vilken tidpunkt arbetet utförs.

Våtrumsanmälan är grunden till kvalitetsarbetet för GVK-auktoriserade företag. Genom att arbetet som ska göras i förväg anmäls, kan GVKs kontrollanter stickprovsvis kontrollera auktoriserade företags arbeten.

Våtrumsanmälan blir en värdehandling för beställaren vid försäkringsärenden eller försäljning av bostadsrätt/radhus/villa/ägarlägenhet eftersom beställaren via anmälan har en innehållsdeklaration på det renoverade och nybyggda våtrum. Våtrumsanmälan och kopia på betald faktura innebär en fullgod dokumentation, som också fungerar som våtrumsintyg.

Det är obligatoriskt för GVK-auktoriserat företag att överlämna kopia på våtrumsanmälan till sin beställare. Har du anlitat ett GVK-auktoriserat företag men inte fått någon våtrumsanmälan är det viktigt att du vänder dig till företaget om detta.

Vill du få ditt våtrum kontrollerat kan du i samband med att du ingår avtal om våtrumsarbeten också beställa en s.k. särskild kontroll från en av våra kontrollanter.

Sammantaget bidrar våtrumsanmälan och kontrollverksamheten till att upprätthålla en hög kvalitet i utförande och kunskapsåterföring, allt för att förhindra framtida vattenskador.