Till huvudinnehållet

Tvättstuga. Vilka krav finns på tätskikt och golvbrunn i tvättstuga?

Boverket anger att tvättstuga bör ha tätskikt på golv som dras upp på vägg. Rådet ska följas om man inte kan göra på ett annat sätt som är minst lika bra. Normalt dras tätskiktet upp cirka 100 mm.

Det allmänna rådet säger att tvättmaskin bör placeras i utrymme med golvbrunn. Väljer man att göra på annat sätt kan man komma att behöva bevisa att det sättet är lika bra eller bättre, byggnadsnämnden i kommunen behöver göra den bedömningen i det enskilda ärendet. Varje bostad ska ha minst ett utrymme, för personlig hygien, med en golvbrunn.

Regeln om tätskikt i tvättstuga på golv med uppvik gäller också för utrymme med varmvattenberedare samt för toalett med handfat.