Menu

Våtrumsarbeten enligt myndighetskrav och branschregler

Idag är det lätt för beställare att ställa krav på hur våtrumsarbeten ska utföras. Men det gör att entreprenörerna måste ta ett större ansvar för installationerna.

Genom att bli GVK-auktoriserad får både arbetsledare och montörer den utbildning som behövs för att kunna utföra våtrumsarbeten både enligt gällande myndighetskrav och branschregler. GVK har tydliga riktlinjer för hur installationerna ska kontrolleras och dokumenteras - dessutom sker en slumpmässig kontroll av företagens våtrumsinstallationer.

Om du tar på dig en generalentreprenad och på så sätt också ansvarar för underentreprenörerna i ett projekt, gör du klokt i att anlita GVK-auktoriserade företag eftersom beställarens konstruktion har sin utgångspunkt i gällande branschregler. Du kan också låta våra GVK-kontrollanter utföra täthetskontroller på våtrummens tätskikt, för att genom detta minimera den ekonomiska risken.

"Ett tätt våtrum utan läckor minskar risken för att din förtjänst ska ätas upp av reklamationer. GVK strävar efter att minska antalet vattenskador, och genom våra auktoriserade företag har vi möjlighet att påverka utvecklingen.", säger Jon Herrdahl, teknikansvarig på AB Svensk Våtrumskontroll, GVK.

Tips på läsvärda artiklar: