Menu

Minska risken för kommande vattenskador

Som byggherre, och totalentreprenör, har man ett stort ansvar för slutleveransen. Att ställa krav på sina leverantörer är en av de viktigaste framgångsfaktorerna, och AB Svensk Våtrumskontroll, GVK, gör sitt yttersta för att underlätta kravarbetet vad gäller våtrum.

"När du som byggherre anlitar ett GVK-auktoriserat företag är du trygg i vetskapen om att våtrumsarbetet utförs fackmässigt. Det gäller både nybyggen och renoveringar såväl som reparationer av våtrum", säger Sara Salomonsson, teknikansvarig på GVK.   

Genom att anlita GVK auktoriserade företag och montörer säkerställer byggherren fackmässiga våtrumsinstallationer. Dessutom kan man minska risken för kommande vattenskador genom att beställa särskilda kontroller av utfört arbete. Dessa görs av GVK-kontrollanter, och ger dig som byggherre en kvalitetsstämpel på slutleveransen. 

Tips på läsvärda artiklar:

Nu 703 128 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak