Menu

Logga in


* Möjlighet att logga in med auktorisationsnummer kommer att upphöra helt 5 augusti 2019. Därefter fungerar bara inloggning med e-postadress (personlig inloggning).

Om du inte har en personlig inloggning så är det dags att skapa en. Logga då in med auktorisationsnumret och skapa en inloggning via sidan "Administrera användare". Eller be en administratör på ditt företag som redan har personlig inloggning att göra det.