Menu

TT Golv


Organisationsnummer: 630430-xxxx
Adress:  Kalvandövägen 19
Postadress:  139 51  Värmdö
Län:  Stockholm (AB)
Telefon:  070-444 42 23
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 47 (40)
Senaste våtrumsanmälan: 2018-03-29
Auktoriserad plast: 2012-03-08

Auktorisering

  • Plast

TT Golv har verksamhet inom:

TT Golv är anslutet till:

Nu 458 076 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.