Menu

TNM Måleri AB Happy Homes


Organisationsnummer: 556381-5744
Adress:  Sågvägen 6
Postadress:  921 45  Lycksele
Län:  Västerbotten (AC)
Telefon:  0950-661 90
Webbplats:  www.happyhomes.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 21 (4)
Senaste våtrumsanmälan: 2017-04-26
Auktoriserad plast: 2011-05-12
Auktoriserad keramik: 2011-05-12

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

TNM Måleri AB Happy Homes har verksamhet inom:

TNM Måleri AB Happy Homes är anslutet till:

Nu 453 347 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.