Menu

Pihls Golv AB, M


Organisationsnummer: 556999-2471
Adress:  Finspångsvägen 605
Postadress:  605 80  Svärtinge
Län:  Östergötland (E)
Telefon:  076-339 91 75
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 65 (60)
Senaste våtrumsanmälan: 2018-06-29
Auktoriserad plast: 2012-02-08

Auktorisering

  • Plast

Pihls Golv AB, M har verksamhet inom:

Pihls Golv AB, M är anslutet till:

Nu 456 452 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.