Menu

Nords Golv AB


Organisationsnummer: 556870-6732
Adress:  Videgatan 6
Postadress:  578 33  Aneby
Län:  Jönköping (F)
Telefon:  072-537 50 50
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 61 (31)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-11-03

Auktorisering

  • Plast

Nords Golv AB är anslutet till:

Nu 550 098 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak