Menu

Karlströms Golv AB


Organisationsnummer: 556095-8075
Adress:  Box 1152
Besöksadress:  Skarphällsgatan 9
Postadress:  621 22  Visby
Län:  Gotland (I)
Telefon:  0498-27 90 05
Webbplats:  www.karlstroms-golv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 1898 (732)
Senaste våtrumsanmälan: 2018-03-22
Auktoriserad plast: 1988-01-01
Auktoriserad keramik: 1995-09-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Karlströms Golv AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning
  • Butik

Karlströms Golv AB är anslutet till:

Nu 439 047 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.