Menu

Karlströms Golv AB


Organisationsnummer: 556095-8075
Adress:  Box 1152
Besöksadress:  Skarphällsgatan 9, 621 41 Visby
Postadress:  621 22  Visby
Län:  Gotland (I)
Telefon:  0498-27 90 05
Webbplats:  www.karlstroms-golv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 1987 (742)
Senaste våtrumsanmälan: 2018-07-12
Auktoriserad plast: 1988-01-01
Auktoriserad keramik: 1995-09-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Karlströms Golv AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning
  • Butik

Karlströms Golv AB är anslutet till:

Nu 456 452 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.