Menu

Halvanders Golv AB


Organisationsnummer: 556896-8076
Adress:  Floragatan 13, 595 53 Mjölby
Län:  Östergötland
Telefon:  070-557 82 17
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 92 (55)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-10
Auktoriserad plast: 2013-05-22

Auktorisering

  • Plast

Halvanders Golv AB är anslutet till:

Nu 702 824 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak