Menu

Golvteknik i Luleå AB


Organisationsnummer: 556932-5466
Adress:  Långströmsvägen 5, 975 97 Luleå
Län:  Norrbotten
Telefon:  070-663 29 65
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 187 (11)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-10-20
Auktoriserad plast: 2018-05-31

Auktorisering

  • Plast

Golvteknik i Luleå AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak