Menu

GolvToppen AB


Organisationsnummer: 559331-1714
Adress:  Tyskängsvägen 5, 561 39 Huskvarna
Län:  Jönköping
Telefon:  076-006 91 01
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 1 (1)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-04-15
Auktoriserad plast: 2022-03-01

Auktorisering

  • Plast

GolvToppen AB är anslutet till:

Nu 702 803 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak