Menu

Golv 2000 AB


Organisationsnummer: 556450-5195
Adress:  Flygfältsgatan 8C, 128 30 Farsta
Län:  Stockholm
Telefon:  08-94 00 25
E-post: 
Webbplats:  www.golv2000.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 3522 (55)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-09-02
Auktoriserad plast: 1993-04-01

Auktorisering

  • Plast

Golv 2000 AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning

Golv 2000 AB är anslutet till:

Nu 702 783 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak