Menu

Golv & Markiscenter i Hbg AB


Organisationsnummer: 556276-5957
Adress:  Ängelholmsvägen 32
Postadress:  254 42  Helsingborg
Län:  Skåne M (Malmöhus)
Telefon:  042-12 45 40
Webbplats:  www.golvomarkis.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 3869 (459)
Senaste våtrumsanmälan: 2018-01-15
Auktoriserad plast: 1990-04-01
Auktoriserad keramik: 1999-10-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Golv & Markiscenter i Hbg AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Golv & Markiscenter i Hbg AB är anslutet till:

Nu 434 682 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.