Menu

Golv & Kakel i Örebro - Kumla AB


Organisationsnummer: 556782-6499
Adress:  Nygatan 33, 692 34 Kumla
Besöksadress:  Nygatan 33, 69234 Kumla
Län:  Örebro
Telefon:  070-518 70 38
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 1 (1)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-08-23
Auktoriserad plast: 2021-10-14
Auktoriserad keramik: 2021-10-14

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Golv & Kakel i Örebro - Kumla AB är anslutet till:

Nu 703 128 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak