Menu

Gislaveds Golvbeläggning AB


Organisationsnummer: 556496-7999
Adress:  Box 214, 332 25 Gislaved
Besöksadress:  Järnvägsgatan 2 B, 332 30 Gislaved
Län:  Jönköping
Telefon:  037-11 30 90
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 1075 (597)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-10-31
Auktoriserad plast: 1993-03-01
Auktoriserad keramik: 2012-03-15

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Gislaveds Golvbeläggning AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning

Gislaveds Golvbeläggning AB är anslutet till:

Nu 702 824 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak