Menu

GH Olofsson Bygg & Entreprenad AB


Organisationsnummer: 556732-5088
Adress:  Kindsgatan 5, 504 50 Borås
Län:  Västra Götaland
Telefon:  033-10 88 50
Webbplats:  www.olofssonbygg.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 632 (67)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-06-29
Auktoriserad keramik: 2012-10-25

Auktorisering

  • Keramik

GH Olofsson Bygg & Entreprenad AB är anslutet till:

Nu 626 775 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak