Menu

Fribergs Golvtjänst AB


Organisationsnummer: 556292-7599
Adress:  Gamla Landsvägen 11, 370 34 Holmsjö
Besöksadress:  Gamla Landsvägen 11, 370 34 Holmsjö
Län:  Blekinge
Telefon:  070-889 13 87
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 960 (648)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-12-21
Auktoriserad plast: 2004-11-01
Auktoriserad keramik: 2010-09-30

Auktorisering

Fribergs Golvtjänst AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

Fribergs Golvtjänst AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak