Menu

Färg-City i Tranås AB


Organisationsnummer: 556547-3898
Adress:  Storgatan 36, 573 32 Tranås
Besöksadress:  Storgatan 36, 573 32 Tranås
Län:  Jönköping
Telefon:  0140-38 54 00
Webbplats:  www.colorama.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 592 (125)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-10
Auktoriserad plast: 2003-10-29
Auktoriserad keramik: 2006-10-11

Auktorisering

  • Plast

Färg-City i Tranås AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Färg-City i Tranås AB är anslutet till:

Nu 702 783 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak