Menu

Enelunds Golv AB


Organisationsnummer: 556978-4613
Adress:  Vildgåsvägen 60, 352 42 Växjö
Län:  Kronoberg
Telefon:  070-510 63 12
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 186 (153)
Senaste våtrumsanmälan: 2023-01-12
Auktoriserad plast: 2016-09-13

Auktorisering

  • Plast

Enelunds Golv AB är anslutet till:

Nu 715 560 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak