Menu

ENA Golv AB


Organisationsnummer: 556190-8723
Adress:  Salavägen 5, 745 37 Enköping
Län:  Uppsala
Telefon:  017-12 10 15
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 462 (350)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-09-03
Auktoriserad plast: 1988-01-01

Auktorisering

  • Plast

ENA Golv AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning

ENA Golv AB är anslutet till:

Nu 626 775 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak