Menu

Dals Kakel & Klinker


Organisationsnummer: 950402-xxxx
Adress:  Böle 141, 668 93 Ed
Län:  Västra Götaland
Telefon:  076-839 33 56
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 14 (11)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-10-07
Auktoriserad keramik: 2020-10-28

Auktorisering

  • Keramik

Dals Kakel & Klinker är anslutet till:

Nu 703 106 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak