Menu

Dahléns Golv AB


Organisationsnummer: 556997-2275
Adress:  Kraftvägen 4, 605 60 Svärtinge
Län:  Östergötland
Telefon:  070-533 45 73
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 152 (136)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-07
Auktoriserad plast: 2012-11-07
Auktoriserad keramik: 2012-10-23

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Dahléns Golv AB är anslutet till:

Nu 702 783 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak