Menu

Colorama Kungälv


Organisationsnummer: 556094-3267
Adress:  Teknikergatan 7, 442 34 Kungälv
Län:  Västra Götaland
Telefon:  030-36 30 40
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 112 (107)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-16
Auktoriserad plast: 2010-04-14

Auktorisering

  • Plast

Colorama Kungälv har verksamhet inom:

  • Mattläggning

Colorama Kungälv är anslutet till:

Nu 703 128 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak