Menu

Claessons Golv AB


Organisationsnummer: 556785-2594
Adress:  Björkmätargatan 4, 451 62 Uddevalla
Län:  Västra Götaland
Telefon:  070-398 88 44
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 1447 (210)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-09-30
Auktoriserad plast: 2011-09-15
Auktoriserad keramik: 2012-03-13

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Claessons Golv AB är anslutet till:

Nu 703 125 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak