Menu

Byggruppen i Eskilstuna AB


Organisationsnummer: 559080-1857
Adress:  Gustafsvägen 7
Postadress:  633 46  Eskilstuna
Län:  Södermanland
Telefon:  016-12 74 55
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 17 (17)
Senaste våtrumsanmälan: 2020-01-24
Auktoriserad plast: 2018-10-23
Auktoriserad keramik: 2018-10-30

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Byggruppen i Eskilstuna AB är anslutet till:

Nu 620 416 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak