Menu

Byggentreprenörerna i Svealand Plattsättning AB


Organisationsnummer: 556932-6886
Adress:  Högboleden 31
Postadress:  774 61  Avesta
Län:  Dalarna (W)
Telefon:  076-818 00 86
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 239 (79)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-11-27

Auktorisering

  • Keramik

Byggentreprenörerna i Svealand Plattsättning AB har verksamhet inom:

Byggentreprenörerna i Svealand Plattsättning AB är anslutet till:

Nu 532 422 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.