Menu

Byggentreprenörerna i Svealand Plattsättning AB


Organisationsnummer: 556932-6886
Adress:  Högboleden 31, 774 61 Avesta
Län:  Dalarna
Telefon:  076-818 00 86
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 455 (160)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-23
Auktoriserad keramik: 2013-12-10

Auktorisering

  • Keramik

Byggentreprenörerna i Svealand Plattsättning AB är anslutet till:

Nu 703 116 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak