Menu

Bygga Huset i Sverige AB


Organisationsnummer: 556892-0143
Adress:  Väländabacken 12
Postadress:  137 93  Tungelsta
Län:  Stockholm
Telefon:  070-456 07 14
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 55 (40)
Senaste våtrumsanmälan: 2020-12-10
Auktoriserad keramik: 2016-02-23

Auktorisering

  • Keramik

Bygga Huset i Sverige AB är anslutet till:

Nu 620 416 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak