Menu

Bygg AB Bernhardsson & Carlsson


Organisationsnummer: 556194-8380
Adress:  Molijnsväg 17
Postadress:  589 41  Linköping
Län:  Östergötland (E)
Telefon:  013-15 95 80
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 299 (42)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-11-28
Auktoriserad keramik: 1999-04-01

Auktorisering

  • Keramik

Bygg AB Bernhardsson & Carlsson har verksamhet inom:

  • Plattsättning

Bygg AB Bernhardsson & Carlsson är anslutet till:

Nu 532 422 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.