Menu

Bygg AB Bernhardsson & Carlsson


Organisationsnummer: 556194-8380
Adress:  Molijnsväg 17
Postadress:  589 41  Linköping
Län:  Östergötland (E)
Telefon:  013-15 95 80
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 562 (52)
Senaste våtrumsanmälan: 2020-06-11
Auktoriserad keramik: 1999-04-01

Auktorisering

  • Keramik

Bygg AB Bernhardsson & Carlsson har verksamhet inom:

  • Plattsättning

Bygg AB Bernhardsson & Carlsson är anslutet till:

Nu 564 752 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak