Menu

Brandels Golvtjänst AB


Organisationsnummer: 556598-9554
Adress:  Stråkvägen 13
Besöksadress:  Gängesvägen 12
Postadress:  341 39  Ljungby
Län:  Kronoberg
Telefon:  070-595 29 35
Webbplats:  www.brandelsgolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 486 (333)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-07-07
Auktoriserad plast: 1988-01-01
Auktoriserad keramik: 1998-05-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Brandels Golvtjänst AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning
  • Butik

Brandels Golvtjänst AB är anslutet till:

Nu 620 330 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak