Menu

Br.Larsson Golv & Badrum AB


Organisationsnummer: 559295-1023
Adress:  Granbolundsvägen 10
Postadress:  743 61  Björklinge
Län:  Uppsala
Telefon:  0760-21 02 11
E-post: 
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 8 (7)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-07-11
Auktoriserad plast: 2021-04-23

Auktorisering

  • Plast

Br.Larsson Golv & Badrum AB är anslutet till:

Nu 620 328 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak