Menu

Björkstadens Golv AB


Organisationsnummer: 556730-8977
Adress:  Norra Obbolavägen 112 A
Postadress:  904 22  Umeå
Län:  Västerbotten
Telefon:  090-206 65 52
Webbplats:  bjorkstadensgolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 1835 (928)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-06-23
Auktoriserad plast: 2004-05-06
Auktoriserad keramik: 2005-09-27

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Björkstadens Golv AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Björkstadens Golv AB är anslutet till:

Nu 620 416 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak