Menu

Bergs Golv & Slip AB


Organisationsnummer: 556625-9080
Adress:  Åldermansgatan 13, 431 34 Mölndal
Län:  Västra Götaland
Telefon:  070-628 84 65
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 45 (32)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-02-08
Auktoriserad plast: 2011-05-12

Auktorisering

  • Plast

Bergs Golv & Slip AB är anslutet till:

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Aktuellt

Ladda ner senaste branschreglerna

Pressmeddelanden för våtrumsintresserade

Våtrumsanmälan för GVK-företag

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak