Menu

BCL Golvservice AB


Organisationsnummer: 556818-4187
Adress:  Lundstorpsvägen 8
Postadress:  152 40  Södertälje
Län:  Stockholm (AB)
Telefon:  08-505 602 50
E-post: 
Webbplats:  bclgolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 1 (1)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-01-03

Auktorisering

  • Plast

BCL Golvservice AB har verksamhet inom:

BCL Golvservice AB är anslutet till:

Nu 510 801 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.