Menu

BC Måleri & Kakel AB


Organisationsnummer: 559064-5023
Adress:  Vråkstigen 18
Postadress:  144 44  Rönninge
Län:  Stockholm (AB)
Telefon:  073-501 98 76
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 43 (31)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-04-11

Auktorisering

  • Keramik

BC Måleri & Kakel AB har verksamhet inom:

BC Måleri & Kakel AB är anslutet till:

Nu 500 955 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.