Menu

BBM i Västervik AB


Organisationsnummer: 556365-6551
Adress:  Allén 74
Besöksadress:  Allén 74
Postadress:  593 61  Västervik
Län:  Kalmar (H)
Telefon:  0490-303 65
Webbplats:  www.bbmvastervik.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 452 (209)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-07-10
Auktoriserad plast: 1988-01-01
Auktoriserad keramik: 2008-04-22

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

BBM i Västervik AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning
  • Butik

BBM i Västervik AB är anslutet till:

Nu 510 801 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.