Menu

BBM i Örebro AB


Organisationsnummer: 556411-4469
Adress:  Vattenverksgatan 2
Postadress:  702 27  Örebro
Län:  Örebro
Telefon:  019-31 03 70
Webbplats:  www.bbmgolvkedjan.com
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 6717 (666)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-02-26
Auktoriserad plast: 1988-01-01
Auktoriserad keramik: 1996-10-01

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

BBM i Örebro AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning
  • Plattsättning

BBM i Örebro AB är anslutet till:

Nu 620 416 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak