Menu

Angbergs Färg AB


Organisationsnummer: 556498-1529
Adress:  Hertig Filipsgatan 1, 682 30 Filipstad
Län:  Värmland
Telefon:  0590-125 15
Webbplats:  www.colorama.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 209 (104)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-09-22
Auktoriserad plast: 2012-03-13

Auktorisering

  • Plast

Angbergs Färg AB är anslutet till:

Nu 702 827 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak