Menu

Andersson Golv AB, Torvald


Organisationsnummer: 556828-6107
Adress:  Tallvägen 9, 524 42 Ljung
Län:  Västra Götaland
Telefon:  0513-507 89
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 301 (219)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-23
Auktoriserad plast: 2012-11-30

Auktorisering

  • Plast

Andersson Golv AB, Torvald är anslutet till:

Nu 703 132 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak