Menu

Andersson Golv AB, Torvald


Organisationsnummer: 556828-6107
Adress:  Tallvägen 9
Postadress:  524 42  Ljung
Län:  Västra Götaland
Telefon:  0513-507 89
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 256 (183)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-06-29
Auktoriserad plast: 2012-11-30

Auktorisering

  • Plast

Andersson Golv AB, Torvald är anslutet till:

Nu 620 416 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak