Menu

Anders Golv & Snickeriservice


Organisationsnummer: 661015-xxxx
Adress:  Bessinge Dahlstorp 7379, 242 91 Hörby
Län:  Skåne
Telefon:  070-271 37 14
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 576 (461)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-11-27
Auktoriserad plast: 2005-04-27
Auktoriserad keramik: 2005-04-21

Auktorisering

  • Plast
  • Keramik

Anders Golv & Snickeriservice har verksamhet inom:

  • Mattläggning
  • Plattsättning

Anders Golv & Snickeriservice är anslutet till:

Nu 703 106 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak