Menu

3L Golv AB


Organisationsnummer: 556770-8119
Adress:  Tombolavägen 7 BV, 126 31 Hägersten
Län:  Stockholm
Telefon:  08-519 314 00
Webbplats:  www.3lgolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 163 (85)
Senaste våtrumsanmälan: 2022-09-28
Auktoriserad plast: 2009-04-21

Auktorisering

  • Plast

3L Golv AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning

3L Golv AB är anslutet till:

Nu 703 101 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak