Menu

3L Golv AB


Organisationsnummer: 556770-8119
Adress:  Tombolavägen 7 BV
Postadress:  126 31  Hägersten
Län:  Stockholm (AB)
Telefon:  08-519 314 00
E-post: 
Webbplats:  www.3lgolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 84 (69)
Senaste våtrumsanmälan: 2019-07-07
Auktoriserad plast: 2009-04-21

Auktorisering

  • Plast

3L Golv AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning

3L Golv AB är anslutet till:

Nu 510 687 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.