Menu

3L Golv AB


Organisationsnummer: 556770-8119
Adress:  Tombolavägen 7 BV
Postadress:  126 31  Hägersten
Län:  Stockholm (AB)
Telefon:  08-519 314 00
E-post: 
Webbplats:  www.3lgolv.se
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 93 (73)
Senaste våtrumsanmälan: 2020-02-11
Auktoriserad plast: 2009-04-21

Auktorisering

  • Plast

3L Golv AB har verksamhet inom:

  • Mattläggning

3L Golv AB är anslutet till:

Nu 550 278 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak