Menu

Östermans Golv AB


Organisationsnummer: 559042-7570
Adress:  Box 109
Besöksadress:  Lundåsvägen 7, 763 40 Hallstavik
Postadress:  763 23  Hallstavik
Län:  Stockholm
Telefon:  017-52 18 71
Antal registrerade våtrum (våtrumsanmälningar): 328 (293)
Senaste våtrumsanmälan: 2021-05-25
Auktoriserad plast: 2001-11-08

Auktorisering

  • Plast

Östermans Golv AB har verksamhet inom:

  • Golvslipning
  • Parkettläggning
  • Mattläggning

Östermans Golv AB är anslutet till:

Nu 620 323 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak