Till huvudinnehållet

Är det ok med trä på golv och väggar i badrum om jag har godkända tätskikt under?

Tätskiktet ska skydda byggnadsmaterial så som skivmaterial samt bjälklag och regelverk av trä som kan ta skada vid vatten- och fuktbelastning. Är det monterat på rätt sätt finns inget hinder mot att ha annat än keramik på ytan i ett våtrum när monteringsanvisningen för tätskiktet ger möjlighet till det.

Tänk på följande:

  1. För att sätta annat än keramik på tätskiktet så måste tätskiktet vara så beskaffat att det klarar av att inte vara täckt med just keramik. Det är därför viktigt att följa respektive monteringsanvisning. De flesta plastmattor som är godkänd i våtrum går att beklä med vilket ytskikt som helst om plastmattan är godkänt för att beklä med keramik.
  2. Tätskiktet ska vara ett branschgodkänt tätskikt och listas på GVKs webbplats under Godkända produkter, se godkända produkter.
  3. Fundera över lämpligheten i att ha trä på golv som regelbundet begjuts med vatten, om den ökade vattenbelastningen medför en kort livslängd på materialet, bör det enkelt kunna bytas ut utan och ersättas utan att skada bakomvarande tätskikt.
  4. Ytskiktet får inte skada tätskiktet. Det gäller särskild vi tidpunkt vid installation men även på längre tid vid eventuell mekanisk påverkan från nedtramp, möbler och vitvaror.
  5. Att beklä övrig vägg, även benämnt våtzon 2, är att föredra då det erfarenhetsmässigt sker få skador på den delen av duschutrymmet.