Menu

Skarvplacering plastmatta

Skarva inte i dusch

  • I duschplats eller motsvarande bör inga skarvar förekomma, om inte särskilda skäl föreligger.
Det finns regler för hur plastmattor kan skarvas i våtrum, det vill säga var det är tillåtet att svetsa plastmatta.

Fog på golv får placeras ≥500 mm från golvbrunn, om den inte är i duschplats. Skarv på vägg vid plastmatta får placeras ≥100mm från hörn. I duschplats bör skarvar undvikas.

Golv

Skarv på golvmatta placeras minst 500 mm från golvbrunn. Skarv, parallell med vägg, placeras minst 300 mm från väggen.

Vägg

Skarvar på väggmattor ska utföras som stumfog i våtzon 1. De ska placeras minst 100 mm från innerhörn respektive 100 mm från ytterhörn. Undantag gäller för golvmattans uppvik på vägg i hörn. Skarvar med överlappsmetod är tillåtna i våtzon 2.