Menu

Skarvplacering plastmatta

Skarva inte i dusch

  • I duschplats eller motsvarande bör inga skarvar förekomma, om inte särskilda skäl föreligger.
Det finns regler för hur plastmattor kan skarvas i våtrum, det vill säga var det är tillåtet att svetsa plastmatta.

Fog på golv får placeras ≥500 mm från golvbrunn, om den inte är i duschplats. Skarv på vägg vid plastmatta får placeras ≥100mm från hörn. I duschplats bör skarvar undvikas.

Golv

Skarv på golvmatta placeras minst 500 mm från golvbrunn. Skarv, parallell med vägg, placeras minst 300 mm från väggen.

Vägg

Skarvar på väggmattor ska utföras som stumfog i våtzon 1. De ska placeras minst 100 mm från innerhörn respektive 100 mm från ytterhörn. Undantag gäller för golvmattans uppvik på vägg i hörn. Skarvar med överlappsmetod är tillåtna i våtzon 2.

 

 Nu 582 494 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak