Menu

Plastmatta som tätskikt

Checklista för plastmatta som tätskikt:

  • Krav i duschplats eller motsvarande vid lätta konstruktioner som skivväggar och träbjälklag.
  • Får installeras på underlag av gipskiva med kartongyta. Överväg dock alltid mer fukttåliga alternativ.
  • Rekomenderas där konstruktion kan kräva reparation.
  • Kan täthetsprovas före montage av keramiskt ytskikt.
  • Problem med fukt i underlaget? Välj inte en plastmatta som tätskikt. 
  • Kräver ett sugande underlag. Vid mycket täta underlag är risken stor att plastmattan inte fäster.
Plastmatta kan installeras som tätskikt under kakel och klinker både på golv och på väggar i våtrum. Materialet är robust och möjliggör byte av kakelplatta. Man kan också kontrollera att tätskiktet är tätt innan man monterar plattorna.

Branschorganisationen Golvbranschen testar och godkänner plastmattor som fungerar som tätskikt under keramiska ytskikt. Plastmattorna godkänns efter att de uppfyllt krav som bland annat innebär att de inte bryts ned och förstörs och att de såklart är både vattentäta och ångtäta. Mattorna ska också klara ett dragprov där de tänjs ut minst 30 procent av sin ursprungsstorlek utan att gå sönder. Testen utförs för att garantera att tätskikten klarar nordiska förhållanden - där trähus är vanliga och rörelser i konstruktionen ett praktiskt problem.

Delreparera istället för att riva

En plastmatta som tätskikt kan användas på en rad underlag och konstruktioner, bland annat betong, lättklinker och gipsskivor. Underlaget måste kunna absorbera fukt, det vill säga vara sugande, för att man ska kunna fästa en plastmatta utan att det uppstår luftbubblor och liknande.

Plastmatta som tätskikt kan gå att reparera under rätt förutsättningar, istället för att riva ett helt fungerande badrum. Det går även att byta kakelplattor som gått sönder. Stäm alltid av med leverantören av tätskiktet, om det är möjligt att göra ett ingrepp i tätskiktet på ett säkert sätt.

Krav i duschplats

Enligt GVKs branschregler ska man ha en plastmatta som tätskikt i våtzon 1. Till våtzon 1 räknas kakel och klinker i duschplatsen plus en meter på vägg samt hela golvetvid lätta konstruktioner som gipsväggar, träbjälklag med fribärande skivor på golvet och liknande. Om duschen är placerad mot yttervägg, ska hela ytterväggen behandlas som våtzon 1. 

Det är godkänt att installera plastmatta som tätskikt under kakel och klinker på underlag som tål normal fuktbelastning, det vill säga 70-85 % relativ fuktighet, se även kapitel om väggskivor, till exempel gipsskiva med kartongyta. GVK rekommenderar att alla installationer med plastmatta täthetskontrolleras med hjälp av GVKs metod för täthetskontroll av tätskikt. Som beställare kan man alltid beställa en sådan kontroll, eller köpa tjänsten från GVK-företaget.

Varning för källare och täta underlag

I källare, hus där dränering inte gjorts om på länge och så vidare är det viktigt att kontrollera att underlaget inte är för fuktigt, eller riskerar att bli för fuktigt över tid. I källare är det vanligt att man har problem med just tillskjutande fukt underifrån. En plastmatta som monteras med ett vattenbaserat lim har en maxgräns på 85 procent relativ fuktighet i underlaget. Vid högre nivåer bryts limmet ner och konstruktionen riskerar att haverera.

En varning utfärdas för underlag som är mycket täta. Risken är stor att plastmattan tillsammans med ett vattenbaserat lim inte fäster mot underlaget. Plattor kan då till exempel släppa från väggen.

Nu 574 050 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak