Menu

Fall och nivå mellan brunnssil i dusch och ytskikt vid dörröppning. Kan man reklamera om skillnaden är mindre än 20 mm?

Nivåskillnaden på minst 20 mm är ett önskemål för att öka säkerhet mot tillfällig vattenutsrömning och fås ofta på köpet om man bygger ett normalstort våtrum med GVKs regler för fall. T.ex. 1,5 m x 6 mm/m + 0,8 m x 15 mm/m = 21 mm. I ett litet våtrum kan det vara svårare att uppnå detta utan att det blir onödigt branta fall. 

Krav på 20 mm nivåskillnad är inte ett lika skarpt krav som t.ex. kraven på fall. Det är därför som GVK har beskrivit olika varianter med 20 mm nivåskillnad under "Nivåskillnad mellan dörröppning och golvbrunn". Om man skriftligt avtalat om 20 mm men inte fått det kan man reklamera. Men om man inte avtalat är det inte rimligt att vinna gehör om man väljer att reklamera.

Enligt Konsumenttjänstlagen kan det vara bra att ha en dialog med beställaren och framföra om det är möjligt att åstadkomma en nivåskillnad på minst 20 mm, dock utan att få för stora fall.