Menu

Fall och nivå mellan brunnssil i dusch och ytskikt vid dörröppning. Kan man reklamera om skillnaden är mindre än 20 mm?

Nivåskillnaden på minst 20 mm är ett önskemål för att öka säkerhet mot tillfällig vattenutsrömning och fås ofta på köpet om man bygger ett normalstort våtrum med GVKs regler för fall. T.ex. 1,5 m x 6 mm/m + 0,8 m x 15 mm/m = 21 mm. I ett litet våtrum kan det vara svårare att uppnå detta utan att det blir onödigt branta fall. 

Krav på 20 mm nivåskillnad är inte ett lika skarpt krav som t.ex. kraven på fall. Det är därför som GVK har beskrivit olika varianter med 20 mm nivåskillnad under "Nivåskillnad mellan dörröppning och golvbrunn". Om man skriftligt avtalat om 20 mm men inte fått det kan man reklamera. Men om man inte avtalat är det inte rimligt att vinna gehör om man väljer att reklamera.

Enligt Konsumenttjänstlagen kan det vara bra att ha en dialog med beställaren och framföra om det är möjligt att åstadkomma en nivåskillnad på minst 20 mm, dock utan att få för stora fall.

Nu 632 348 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak