Menu

Vätskebaserat tätskikt, även kallat "rollat" eller "gummi". Får man ha det på träbjälklag?

Nej. Enligt GVKs branschregler ska träbjälklag förses med plastmatta som tätskikt eller tätskiktsfolie på träbjälklag.

Nu 503 150 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.