Menu

Vätskebaserat tätskikt, även kallat "rollat" eller "gummi". Får man ha det på träbjälklag?

Nej. Enligt GVKs branschregler ska träbjälklag förses med plastmatta som tätskikt eller tätskiktsfolie på träbjälklag.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak