Menu

Skarva olika tätskikt. Kan man det?

Ja, det det går att skarva olika typer av tätskikt. Förutsatt att produkterna är branschgodkända samt att minst en av de ansvariga tätskiktsleverantörerna tillhandahåller en anvisning för kombinationen.