Menu

Avloppsrör eller avloppsstos. Hur högt ska det sticka upp över golv?

För att praktiskt kunna kränga en golvmatta/plastmatta över det lodräta röret önskas ett uppstick av minst 30 mm över den golvnivå mattan monteras på. Samtidigt får röret inte sticka upp mer än 60 mm för då blir det svårt att få mattan över röret.

På ritning skulle man t.ex. kunna ange att rör ska sticka upp 45 ±15 mm över den nivå som plastmattan monteras. Alternativt om man vill behålla det etablerade måttet på 40 mm och nöjer sig med ett lite mindre intervall skulle det gå bra att ange 40 ±10 mm över den golvnivå mattan monteras på.

Vill man senare kapa röret något för att ansluta VVS-detalj är det tillåtet så länge man inte skadar det önskade eller avtalade uppviket. Om man monterar klinker på plastmattan, eller på ett annat tätskikt med manschett, blir rörets/stosen uppstick över över ytskiktet självklart mindre.

Antag att röret/stosen sticker upp 35 mm över tätskiktet.  Antag att ytskiktets tjocklek av klinker och fästmassa bygger 12 mm. Då kommer röret/stosen att sticka upp 35 - 12 = 23 mm över ytskiktet.

Nu 646 741 registrerade våtutrymmen i vår databas. En våtrumsanmälan innebär trygghet för beställaren.

Vill du också vara uppdaterad?

Golv till Tak är en skandinavisk tidsskrift om golv-väggar och tak. Alla som har ett professionellt intresse av golv läser tidningen: golventreprenörer och återförsäljare, tillverkare och många arkitekter och inredare samt en hel del fastighetsförvaltare.

Registrera dig för Golv till Taks nyhetsbrev

Prenumerera på tidningen Golv till Tak